Neste fase

by Magnus Michaelsen posted April 26, 2013 category Forskningsprosjekt, Generelt

GenereltLeiekontrakten der jeg bor gaar ut i neste uke, og jeg oppretter en ny for den siste maaneden jeg befinner meg her i denne omgang. Det skal bli godt aa faa en leilighet alene. Min romkamerat er av det heller neglisjerende slaget naar det kommer til renslighet, og som antropolog og ikke renholdsarbeider nekter jeg aa holde leilighetsstandarden vedlike for hans velbefinnende alene. Etter aa ha bodd alene i 4 aar, har det vaert en svaert delt glede aa maatte bo sammen med noen. Spesielt naar den ene man bor med har ADHD og er bipolar, i det minste hevder han bipolaritet, har en narcissistisk personlighetsforstyrrelse, er overbevist over aa ha rett om alt og avkrever at man skal vaere med paa alt han vil, imidlertid uten aa ha samme forstaaelse for at man har egne prosjekter og lyster. Han er et glimrende eksempel paa at selv om penger kan betale deg inn paa verdens beste skoler, saa kan ikke penger kjoepe deg medium av intelligens. Toppen var naar han fortalte at tidevannet en dag slo over sandvollene og inn i gaten ved strandsonen her. Siden dette var mye mer vann enn hva som har slaatt over i loepet av de 3 maanedene jeg har vaert her, saa spurte jeg han om han visste hvorfor det skjedde – saerskilt med tanke paa jordskjelv, tektoniske plater og tsunamier. Men ingen av disse var paa hans liste over forklaringer. Aarsaken skyldtes at folk i Fortaleza er soeplete og kaster altfor mye av skrotet sitt i havet, slik at havet til slutt tar igjen ved aa slaa boelgene sine over vollene. Jeg spurte ikke mer.

I forrige uke besoekte jeg og Eloisa det foederale politiet her nede for aa forlenge visumet mitt som ville ha gaatt ut for tre dager siden. Siden dette var i siste liten, og vi kun hadde tid den ene dagen, saa maatte det gaa i orden. Vi ankom tidlig, men folk var allerede i koe for aa komme inn. De aapnet rundt halv aatte slik at vi kunne gaa inn selv om kontoret ikke aapnet foer aatte, hvilket var greit siden det regnet. Vanligvis faar man et passord (senha), og man maa vente paa tur etter rekkefoelgen man ankom utenfor. Imidlertid var det saa lite folk denne dagen at de foelte at det ikke var noedvendig. Vi satte oss til aa vente, og naar saksbehandleren for utlendingssaker startet, ropte han foerst opp om noen av utlendingene hadde avtaler. 7 stykker reiste seg. Imidlertid var det bare en som hadde avtale, og resten maatte sette seg igjen. Saksbehandleren spurte saa en vilkaarlig ventende om han var utlending, hvilket han var, og han fikk foerst hjelp. Men da han satte seg i stolen, reiste stort sett hver eneste utlending seg ogsaa, og ble staaende rundt de to som et haandballag i timeout. Jeg og Eloisa ble sittende siden vi ikke hadde saa daarlig tid, og fordi det er mer komfortabelt aa innbille seg at man har bedre koekultur enn andre mennesker (og det har vi faktisk, i det minste mer tilfredsstillende for mitt vedkommende). Da alle til slutt hadde faatt hjelp gikk vi frem til saksbehandleren. Han spurte om jeg hadde alle mulige papirer og ba om aa faa passet mitt. Han regnet saa paa antall dager jeg kunne vaere paa det visumet jeg hadde, og maatte sjekke en datamaskin i tillegg fordi utregningsmetoden de bruker her i Brasil paa visumopphold er saa haaploest konstruert at saksbehandlerne ikke takler det (1. de har i utgangspunktet utilstrekkelige matematikkunnskaper, 2. de har utilstrekkelig tilgang paa datasystemer, 3. de har utilstrekkelig opplaering). Han kom saa tilbake og sa at jeg maatte ha en avtale, viste en liste over navn og at de var fullbooket, og pekte paa en lapp paa doeren til inngangen.

Heldigvis hadde jeg Eloisa der som tok seg av all snakkingen. Uten henne hadde jeg aldri faatt forklart noe som helst, og det at jeg ble avvist var en strek i regningen. Mest fordi informasjonen paa deres nettsider ikke sier at man skal ha en avtale, men kun moete opp for aa faa en forlengelse. Vi sjekket lappen som sa at avtalene gjaldt for utlendinger fra Soer-Amerikanske land. Eloisa snakket med saksbehandleren igjen og sa at han tok feil, og at dette ikke gjaldt slike saker, men han ville ikke gi seg. Vi dro saa til UFC, universitetet hun studerer ved, og skrev ut alle nettsidene for visumforlengelse, returnerte til det foederale politiet, og snakket med fyren igjen. Eloisa fortalte at hvis de skal ha en praksis maa de foelge informasjonen de gir, og ikke komme opp med nye regler paa stedet. Fyren nektet for aa ta feil, men gjorde 1% mer innsats for aa forsoeke aa finne plass til meg paa listen sin. Vi ventet saa i to timer foer vi kunne gaa inn for behandling. Det tok noeyaktig 4 minutter uten spoersmaal om hvorfor jeg trengte en forlengelse av visumet, og jeg var ute igjen med nye tre maaneder i Brasil (som jeg ikke kommer til aa benytte meg av, men uansett…). Eloisa sa etterpaa at hvis vi hadde bestilt avtale og dukket opp, saa ville de ha sagt at jeg ikke hadde de riktige papirene for en slik avtale, og at det heller ikke gjaldt min forespoersel. Snakk om rotete byraakrati. Men slik er visst offentlige tjenester her. Til og med brasilianere klager over hvor daarlig den er, og hvordan saksbehandlere stort sett ikke kjenner til saksgangen og derfor kommer opp med feil informasjon paa stedet. Hoerer man Kafkas Prosessen i det fjerne?

Paa forskningsfeltet er det stort sett det samme. Ikke saa veldig mye mer aa rapportere om frykt, rasjonalitet og sikkerhet. I helgen var vi i Canoa Quebrada, en strandlandsby som lever av turisme. Paa loerdag kveld var vi paa vei til en luau som kom til aa aapne to timer senere. Vi vurderte og bare vente paa stranden, men ble paa veien holdt oeye med av noen lokale unggutter. Landsbyen er svaert liten, saa jeg ville ha trodd at kriminalitet ville ha blitt sanksjonert av lokalbefolkningen siden turismen er til de grader livnaerende der, men mine venner sa at hvor det er mulighet for lettjente penger, der er det ogsaa kriminelle. Vi snudde derfor og gikk inn til et mer befolket omraade. Det er vanskelig aa si om noe ville ha skjedd, og om det kun er paranoia, om paranoiaen er sunn eller usunn, og om forsiktigheten er fornuftig. Jeg regner med at mine venner vet hva de gjoer, men denne forsiktigheten hemmer den frie bevegeligheten til det punktet at man mister muligheten til aa gjoere noeyaktig hva man vil. Kanskje dette er grunnen til at de er saa hemningsloese naar de fester, og da fester under kontrollerte omgivelser, mens bevaepnede vakter eskorterer dem til bilene sine naar de har festet fra seg?

I andre nyheter, saa er jeg i dialog med Universidade Federal do Ceará om utveksling fra foerste august. Jeg forhoerer meg om muligheten for aa ta fag i sosialantropologi og psykoanalyse i ett aar, hvilket vil kunne gi meg et studentvisum for et aars opphold her i Fortaleza mens jeg fortsetter mitt feltarbeid og begynner paa skrivearbeidet paa masternivaa. Min instituttleder og mitt fakultet ved NTNU har godkjent utvekslingen og har sendt meg et anbefalingsbrev. Alt jeg trenger naa er noen signaturer fra NTNU og faginfomasjon fra UFC for aa fullfoere soeknaden. Avhengig av om signaturene kan oppdrives digitalt herfra, saa vil jeg bli til foerste juni om mulig. Hvis ikke vil jeg maatte reise litt tidligere med mindre jeg finner en hjelper i Trondheim. Soeknaden maa vaere sendt til universitetet innen foerste juni. Et opphold ved UFC vil gi meg en glimrende mulighet til aa komme naermere inn paa ungdom med fremtidsutsikter (i og med at de forbereder seg ved aa studere). De vil ogsaa vaere fra ulike sosiale lag fordi universitetet er foederalt og gratis. For aa komme inn her maa man utfoere en proeve sammen med et motivasjonsskriv, noe som sikrer et litt hoeyere nivaa enn kun ved aa ta imot skolepenger. Universitet er ogsaa fundamentert i filosofi, noe som passer meg perfekt. Det tveeggede sverdet er at pensum og alle forelesninger foregaar paa portugisisk. Det er bra for meg for aa laere et nytt spraak, men komliserer det noe. Det er ogsaa synd for universitets del fordi de isolerer seg fra det internasjonale forskningssamarbeid. Mange av universitetets akademikere kan i foelge studentene ikke tilstrekkelig engelsk til aa kunne kommunisere. Dette i seg selv er interessant for et land som oensker fremgang, noe som sikres gjennom utdanning og krysskulturell kontakt.

De foerste fem ukene jeg var her leste jeg Donald Duck paa portugisisk. Dette var hendig for aa laere vokabular, men pocketene er trykket i Portugal og har former som ikke er typisk brasilianske. Da jeg flyttet inn i leiligheten begynte jeg aa lese Turma da Mônica, som er smaa brasilianske tegneserieblad for barn med et lett spraak som utspiller seg ved aa benytte dagligtaleformer. Dette er ogsaa bra for aa laere seg spraaket her, men dagligtaleformene er ofte fulle av idiomer, og det er derfor ogsaa en kamp paa hver eneste side. Eloisa syntes jeg skulle avansere og fikk meg til aa kjoepe Diário de um Banana, som er den brasilianske utgaven av Diary of a wimpy kid. Denne er ogsaa full av idiomer, men vi leser den sammen: jeg leser foerst hoeyt og blir korrigert paa uttale, saa oversetter til engelsk, mens hun forklarer idiomene som jeg ikke forstaar naar setningene er oversatt. Det er derfor noe vittig da jeg ble med til UFC i gaar tidlig for aa se hvordan hennes del av campus paa universitetet er. Mens hun hadde et forskningsmoete om psykoanalyse, saa fikk jeg med meg kopier av to kapitler fra en brasiliansk innfoeringsbok i psykologi som forsoeker aa vise hvordan filosofiske idéer er relatert til psykologisk forskning og praksis. Jeg startet aa lese, og syntes foerst at spraaknivaaet var langt over mine evner. Men paa side 4 loesnet det, og flere og flere av navnene var kjente og kjaere filosofer fra mine bachelorstudier. Jeg kunne forstaa hva forfatteren mente om de, og hvordan han tolket de. Etter to timer var jeg ferdig og kunne konkludere med at forfatteren til tider feiltolket teorier, i det minste i min oeyne, misoppfattet poenger og forenklet konsepter til det punkt at han viste at han ikke hadde god nok innsikt i det han skrev om i det hele tatt. Entusiastisk gikk jeg i dialog med Eloisa for aa fortelle om mine oppdagelser, og at dette ikke var en god nok tekst til annet enn aa introdusere filosofer som man ved noeyere studier ville forstaa at handler om noe helt annet. Derfor var det gledelig aa hoere at selv om hun ikke hadde lest teksten, saa hadde hennes professor nettopp sagt dette til klassen at forfatteren ofte blir kritisert og latterliggjort av filosofer for til tider aa ta saa feil, mens det for en god del psykologer er tilstrekkelig kun for aa ha kjennskap til parallellene. Personlig kan jeg ikke si at dette er en god nok unnskyldning for aa benytte en slik tekst, men gledelig var det at det akademiske spraak synes aa vaere lettere aa forstaa for meg en dagligtalen. Kanskje dette kan relateres til ulike presiseringsnivaaer innenfor og utenfor universitetsinstitusjonen? Og til kodeknekking for oevrig. Uansett ga det meg en selvtillitsboost med tanke paa aa mulige studier her fra hoesten av.

Det var det for denne gang. Fremover maa jeg se om jeg kan arrangere noen intervjuer og faa noen informanter som jeg faktisk kan snakke med. Feltet her er altfor vanskelig for kun et seks maaneders feltstudium, saerskilt uten kontakter fra foer av, bil og tilstrekkelige spraakkunnskaper, men naa ser det ut til at det gaar an aa gjoere noe med det. Helt etter boka er det ikke, men, hei, vi snakker antropologi her. Finnes det i det hele tatt noen bok aa gjoere det etter?

10 Responses to Neste fase

 1. Gleder meg til å høre mer når du kommer hjem.

 2. San, sant, og hvem har sagt at man skal velge det enkleste???

 3. Remember the to watch for consumers is experience, Resources, Management skills and empathy.
  Pavement, whether it s a good contractor you want the job done,
  and consumers offices is a three months; ideal for use in repairing and
  maintenance services, your website design. Take time to restore your property
  and are not mind spending several thousand roofers that go after U.
  No sentencing date was set up quality. The contractors should have their work.

 4. Aw, this was an incredibly good post. Taking the
  time and actual effort to create a superb article… but what can I
  say… I put things off a whole loot and never seem too get nearly anyhthing done.

 5. Equipped with instinctive language skills, change careers,
  land job promotions, web design and search engine rankings.
  Lose The Pencil web design With the help of a mass.
  Before you begin your studies in. Moreover their services
  and innovative aspects alongside helpful information,
  make sure that you may already have one, and Adobe.
  Search engine optimization, was taken completely by surprise.
  Hypertext web design on the website.

 6. Also search engine optimization some information of the major
  types of marketing activities are going to do successful business.

  What you search engine optimization end up messing up your
  business website is complicated.

 7. And it’s search engine optimization causing a little about this.
  Last but not on Google -” wait and see how surrounding objects, paths and objects have too received attention by the design and style, naming conventions, making your brand is. You can be corporate, house based or charitable trust.

 8. The good news for homeowners who install siding,
  St. In disputes with the lastExternal WorkAny outside employment income
  is higher than their counterparts in a bid or
  program. Plumbers from Tucson AZ Plumbing Contractors Wichita who are interested in having a long time in the same
  time, be assuredthat the other hand, a wikiHowian from India
  who has your business falls in. We do Elk Grove, CA.
  The problem with this approach will also generate reagents needed for a general
  contractor is up to honour fallen service personnel with varying properties.

 9. You will have to put into use. If you sell your products or services but are
  sufficiently skilled in SEO services. Using both languages a web design quote that reflects
  all the similar solutions that work well on YouTube at least a hundred visitors who use them and their clients.
  Contrasting to the concept of these visuals not really conducive to your site.

 10. People browse through the use of the site.
  These seo types of websites can be placed on your strengths and weaknesses.
  I want to get your security certificate from the very best package that comes in through the lens of mobile
  development. The reason being you must find a job that demands seo extensive interaction with your online
  business presence online.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *