Anbefalt litteratur

 

booksutsnitt

I 2010 startet jeg å samle på bøker. Samlingen er både av interesse, av gode tilbud, viktige titler og opphavsår. For eksempel er 1870-utgaven av Adam Smiths An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, og den første norske antropologiske lærebok Studiet av Primitive Folk – Samfundsliv og Religion av Albert Broch Utne datert 1938, satt høyt i kurs.

Imidlertid er det noen andre bøker jeg ønsker å anbefale på generell basis. De spenner seg fra idéhistorie (noe jeg synes de fleste bør lese mer av), filosofi, systemteori og økonomi, til skjønnlitterære bøker, skuespill og diktsamlinger. Under følger derfor en liste som er todelt basert på skillet mellom faglitteratur/sakprosa og skjønnlitteratur.

For øvrig kan man på internett finne en rekke tekster med interessant innhold på nettsidene www.doaj.org, www.marxists.org, og www.openanthcoop.ning.com.

Hvis du ønsker kan du gjerne se igjennom biblioteket mitt her, men dette avkrever registrering som bruker av bokelskere.no.

 

Faglitteratur/sakprosa

Som sagt er det mye forskjellig her som på inget vis er rangert på noen måte.

Kapitalen. Kritikk av sosialøkonomien.
Karl Marx

Economix. How our economy works (and doesn’t work).
Michael Goodwin & Dan E. Burr

50 Economics ideas you really need to know.
Edmund Conway

Neoliberalism. A very short introduction to.
Manfred B. Steger

Fragments of an anarchist anthropology.
David Graeber

The human economy.
Keith Hart, Jean-Louis Laville & Antonio David Cattani

In search of respect. Selling crack in El Barrio.
Philippe Bourgois

Innføring i sosialantropologi.
Jan Brøgger

Psykologisk antropologi.
Jan Brøgger

Economic anthropology.
Chris Hann & Keith Hart

Simulacra and simulation.
Jean Baudrillard

Gaven. Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn.
Marcel Mauss

This is not a pipe.
Michel Foucault

En kort historie om nesten alt.
Bill Bryson

The re-enchantment of the west vol. 1 & 2.
Christopher H. Partridge

A culture of conspiracy.
Michael Barkun

En del elementære logiske emner.
Arne Næss

Verker i utvalg 1 & 2 (utgitt på Pax forlag rundt 1970. Spesielt anbefalt Teser om Feuerbach, og økonomisk-filosofiske manuskripter om den dialektiske historieoppfatning.)
Karl Marx

Det kommunistiske manifest. (Kan finnes gratis her.)
Karl Marx & Friedrich Engels

Moralens genealogi.
Friedrich Nietzsche

Aristoteles. En innføring.
Anfinn Stigen

On the metaphysics of morals and ethics.
Immanuel Kant

Kritikk av den rene fornuft.
Immanuel Kant

Den nikomakiske etikk.
Aristoteles

Myten om Sisyfos.
Albert Camus

Ways of seeing.
John Berger

Mind and nature. A necessary unity.
Gregory Bateson

Steps to an ecology of mind. Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution and epistemology.
Gregory Bateson

The soul of man under socialism.
Oscar Wilde

Plough, sword and book. The structure of human history.
Ernest Gellner

Skjønnlitteratur

Jeg lar meg inspirere av en rekke skjønnlitterære forfattere, og særskilt språklig. Den påfølgende listen av inspirasjon fra de siste årene bærer preg av en del klassisk litteratur med en derav til dels gammelmodig penneføring. Skriving er for meg en kunstart som lar både forfatter og leser tenke ut over sine forestilte grenser.

Forfatteren må kunne sette sine tanker i uttrykk med både visualisering, budskap og formidlingsevne gjennom de ambivalente språklige midler. Leseren må kunne etterstrebe tilnærming til forfatterens egen kunnskapshorisont, som paradoksalt nok aldri er mulig å fullt ut nå.

Av og til oppdager man lesere, i form av kommentatorer (som oftest i Morgenbladet og Klassekampen her i Norge), som er i stand til å avdekke nye fenomener i fortolkningen, og dette gjør alle hermeneutiske prosesser, i det minste for meg, til noe av det mest elementære av teoretisk og praktisk læring innenfor menneskehetens kunnskapsutvikling.

For øvrig er mine personlige preferanser primært Wilde, Dürrenmatt, Zweig, Ibsen og Dostojevskij.

Forbrytelse og straff.
Fjodor Dostojevskij

Candide, eller optimismen.
Jean Francois Marie Arouet de Voltaire

The importance of being Earnest.
Oscar Wilde

Markens grøde.
Knut Hamsun

Sult.
Knut Hamsun

Victoria.
Knut Hamsun

Hedda Gabler.
Henrik Ibsen

Vildanden.
Henrik Ibsen

Gjengangere.
Henrik Ibsen

Metamorfosen.
Franz Kafka

Prosessen.
Franz Kafka

Erasmus Montanus.
Ludvig Holberg

Jeppe på Bjerget.
Ludvig Holberg

Dikt i utvalg.
Rudolf Nilsen

Døden i Venedig.
Thomas Mann

Dommeren og hans bøddel.
Friedrich Dürrenmatt

Uhellet.
Friedrich Dürrenmatt

Det hendte ved høylys dag.
Friedrich Dürrenmatt

Sjakknovelle.
Stefan Zweig

Unge Werthers lidelser.
Johan Wolfgang von Goethe

Beatles.
Lars Saabye Christensen

Bly.
Lars Saabye Christensen

Bisettelsen.
Lars Saabye Christensen

Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten.
Kjell Askildsen

Rosens navn.
Umberto Eco

Bone.
Jeff Smith